METAMORFOSE MASSAGE

Worden wie je in wezen bent?
Metamorfose massage is geschikt voor iedereen die graag de kwaliteit van zijn leven wil verbeteren.

Wat is metamorfose massage?
Metamorfose  betekent letterlijk; gedaanteverwisseling, grote verandering.
Metamorfose massage  is een ontspannende, energetische, zachte massage van de voeten, handen en hoofd.

Doel van de metamorfose massage:
Deze massage leidt tot bewustwording, innerlijke groei en rust.
Het is de bedoeling om levenskracht vrij te maken zodat de persoon kan worden wie hij in wezen is.

De behandeling:
bestaat uit een lichte aanraking op de reflexzones van de wervelkolom, gelegen op de voeten, handen en hoofd.

behandel voet

De voeten staan voor "beweging"
Door de voeten te behandelen brengen we beweging tot stand, de energie wordt in beweging gebracht.
 

behandel hand

De handen staan voor "doen"
Wat er in beweging is gezet wordt via de handen omgezet in daden.
 

behandel hoofdHet hoofd staat voor "denken"  
In het hoofd komt het bewegen en handelen samen en word geïntegreerd in ons leven.


Deze reflexzones weerspiegelen ons bewustzijn. Alles ligt opgeslagen in ons bewustzijn: alles wat we hebben meegemaakt, alle emoties, ons denken, onze overtuigingen aangeleerde of verworven gedragspatronen, onze gedragingen, onze opvattingen. En dit begint al voor de geboorte.

We kunnen langzamerhand komen vast te zitten. Alles gaat meer energie kosten. We worden moe, depressief, ziek,.....

Metamorfose massage houdt zich niet bezig met speciale symptomen of klachten, maar werkt op de mens als geheel en geeft innerlijk ruimte.  
Bij metamorfose massage komt een bewustwordings-proces op gang waarin belemmerende gedachtenpatronen en blokkades, emoties en opvattingen in beweging kunnen komen en verdwijnen.
Zo zal je innerlijke levenskracht en levensvreugde weer een plaats krijgen.
Kunnen we worden wie we in wezen echt zijn.

Het gaat bij een metamorfose massage om transformatie. Een transformatie is een verandering die blijvend is. Door met aandacht zonder oordeel en zonder verwachtingen de reflexlijnen te behandelen kan de geblokkeerde levenskracht vrijkomen.

In alle rust en stilte wordt de massage gegeven en wordt als zeer ontspannend ervaren.
De altijd aanwezige levensenergie van bewegen, handelen en denken zal weer
worden vrijgemaakt en zorgt voor groei en verandering van binnenuit.

Zodat jij kunt worden wie je echt bent! ster-voor-content